สุขภาพ

การเตรียม(ตัว)สุขภาพเพื่อเข้าสอบ

การสอบกลางภาคเพิ่งผ่านไป การสอบปลายภาคกำลังใกล้เข้ามา โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ม.6 จะมีการสอบแข่งขันเพื่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยในเดือน ตุลาคม ที่จะถึงนี้ การดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบ เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้ เพราะมีความสำคัญเพียงพอที่จะทำให้สอบได้หรือสอบตกได้เช่นกัน

เหตุใด ผู้เขียนจึงบอกเช่นนี้……..

Syndicate content