คุณครูของเรา

ทีมอาจารย์ผู้สอน ระดับปริญญาตรี โทและเอก ที่มีประสบการณ์ ประกอบไปด้วย อาจารย์ระดับปริญญาตรี 14 คน โท 27 คน เอก 2 คน เหล่าซือ 1 คน ต่างชาติ 3 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศ สอนโดยเน้นการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมเทคนิคการเรียนรู้แบบไม่ต้องท่องจำมาก เน้นความเข้าใจและการผึกทำโจทย์ด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระยะยาวต่อไปในอนาคต

ครูคิ้ม

ป.เอก ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูพลอย

ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูปุ้ย

ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูกรร

ป.ตรี ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูอ้วน

ป.โท ศึกษาศาสตร์ มศว.

ครูมอลลี่

ป.ตรี BBA เอแบค

ครูอิม

ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ครูออ

ป.โท ครุศาสตร์ จุฬาฯ

ครูเอิ้น

ป.โท วิศวกรรมศาสตร์ มจธ.บางมด