คณะผู้บริหาร

อภิชาติ เจตจำนงนุช

ครูใหญ่

วรรณี เจตจำนงนุช

ที่ปรึกษาโรงเรียน

พลอยส่องแสง เขมะปิณฑานนท์

ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายโรงเรียนภาษา

มาลัยพร นนท์แก้ว

ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายโรงเรียนกวดวิชา

กรรณิกา มุ่งช่วยกลาง

ครูประจำการ

เปมิกา ภาคแก้ว

ครูประจำการ

ธีราภรณ์ จอวัน

ครูธุรการ