สัมมนาครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2016

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร Workshop

และกิจกรรม Team Building ประจำปี

23-24 เม.ย. 2016 @สวนนงนุช พัทยา

ทั้งพัฒนาศักยภาพครูและสนุกสนานกับกิจกรรม 

สนุกสนานแค่ไหน เชิญชมค่ะ

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg