สัมมนาครูและเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2015

สัมมนาพัฒนาคุณภาพการสอน @หัวหิน 25-26 เม.ย.2015

พักผ่อน ชาร์ตพลัง เพื่อการสอนเด็กๆของเราอย่างมีประสิทธิภาพ

IMG_4029.JPG
IMG_3691.JPG
IMG_3696.JPG
IMG_3698.JPG
IMG_3737.JPG
IMG_3767.JPG
IMG_3818.JPG
IMG_3820.JPG
IMG_3823.JPG
IMG_3829.JPG
IMG_3834.JPG
IMG_3839.JPG
IMG_3840.JPG
IMG_3842.JPG
IMG_3845.JPG
IMG_3849.JPG
IMG_3855.JPG
IMG_3858.JPG
IMG_3862.JPG
IMG_3866.JPG
IMG_3867.JPG
IMG_3873.JPG
IMG_3875.JPG
IMG_3876.JPG
IMG_3877.JPG
IMG_3879.JPG
IMG_3882.JPG
IMG_3883.JPG
IMG_3892.JPG
IMG_3893.JPG
IMG_3906.JPG
IMG_3921.JPG
IMG_3997.JPG
IMG_4004.JPG
IMG_4014.JPG
IMG_4034.JPG
IMG_4038.JPG
IMG_4039.JPG
IMG_4074.JPG