คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการกวดวิชา

เมื่อไรจะจัดแคมป์อีกครั้งครับ

Not answered yet.

ทำไมลูกของเราจดงานไม่เรียบร้อย ชอบทำของหายเป็นประจำ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สามารถตั้งใจทำหรือเก็บรายละเอียดคำสั่งต่างๆ ได้ ทำให้ทำงานผิดพลาดอยู่บ่อยๆ ไม่ค่อยมีระเบียบ อยู่นิ่งๆ ไม่เป็น ทำให้ผลการเรียนไม่ค่อยดี

ลูกของคุณพ่อคุณแม่มีความต้องการที่ต้องได้รับการดูแลในเรื่องของการปรับ พฤติกรรมทั่วไป และพฤติกรรมการเรียนเป็นพิเศษ หากได้รับการดูแลและช่วยเหลือที่ถูกทาง ก็จะสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะ

อยากเข้ามหาวิทยาลัยของรัฐได้ทำยังไงดี

ต้องอ่านหนังสือให้มากๆ มุ่งมั่น ตั้งใจ จัดตารางชีวิต 

นักเรียนสามารถซักถามได้จนเข้าใจ
นักเรียนกล้าแสดงออก
นักเรียนสามารถเรียนได้ตรงตามเนื้อหาในโรงเรียน (จัดกลุ่มมาเอง)
นักเรียนจะอยู่ในความดูและของครูอย่างใกล้ชิด
ครูผู้สอนสามารถดูแลพฤติกรรมการเรียนของนักเรรียนได้อย่างทั่วถึง
บรรยากาศในการเรียนเป็นกันเองไม่เคร่งเครียด
ผู้ปกครองสามารถซักถามพฤติกรรมของนักเรียน