การเตรียมตัวก่อนสอบเอ็นทรานซ์

    คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า "ก่อนเข้าสนามรบนั้น ถ้ารู้เขา รู้เรา และมีการวางแผนหรือ เตรียมตัวให้ดี รบร้อยครั้ง ก็จะชนะทั้งร้อยครั้ง" การเตรียมตัวที่ดีก่อนการเข้าสนามสอบก็เช่นกัน จะเป็น หนทางหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถผ่านการสอบไปได้

    การเตรียมตัวที่ดี สามารถทำได้ดังนี้คือ

    ประการแรก เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อม หมั่นดูแลสุขภาพของตนเองไม่ให้เกิดการ เจ็บป่วย กินอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายอยู่เสมอ ทางด้านจิตใจเมื่อเครียด ให้ผ่อนคลายโดยการทำงานอดิเรกที่ชอบ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง คุยกับเพื่อน หรือ หัดฝึกสมาธิบ้างก็จะช่วย ได้ไม่น้อย

    ประการที่สอง ตอบคำถามตนเองว่า เราจะเตรียมสอบเพื่อเข้าเรียนอะไร ที่ไหน และมีวิชา อะไรบ้างที่ต้องเตรียมพร้อม จากนั้นก็วางแผนจัดตารางเวลาเพื่อจะดูหนังสือได้ครบทุกวิชาก่อนสอบ

    ประการที่สาม หมั่นทบทวนเพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาวิชา และทำแบบฝึกหัดอย่างสม่ำ เสมอ ทั้งแบบฝึกหัดหลังบทเรียนนั้นๆ และข้อสอบเก่าๆ เพื่อลองฝีมือ ศึกษาวิธีการตอบ และทดสอบความรู้ ความเข้าใจตนเอง พร้อมประเมินตนเองว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ ถ้าผ่านใช้เวลานานเท่าไร การจดบันทึกสั้นๆ ตามความเข้าใจของตนเอง เมื่อมีเวลาก็หยิบมาอ่าน เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ง่าย ต่อการทำความเข้าใจ และ จดจำ ส่วนการเรียนกวดวิชาใช้ในกรณีที่เรียนไม่ทันเพื่อน หรืออยากรู้ ข้อสอบ ซึ่งอาจช่วยเพิ่มความมั่น ใจใน การสอบให้มากขึ้น

    เมื่อคุณพร้อมแล้ว ให้มั่นใจในตนเอง จงตั้งใจ และมีสมาธิในการทำข้อสอบให้ดีที่สุด อย่างเต็มความสามารถของคุณ เพราะเมื่อคุณเตรียมตัวมาอย่างดีคุณก็มีชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง

    นอกจากนี้ อยากให้คุณวางแผนอนาคตด้วยว่า ถ้าผลสอบไม่เป็นไปตามที่คุณหวัง คุณจะ จัดการกับชีวิตของตัวเองอย่างไรต่อไป เป็นการเตรียมใจเพื่อรับความผิดหวังเอาไว้บ้าง และ ถ้าคุณพลาด จากการสอบ คุณก็ยังมีทางไปไม่อับจน หรือสิ้นหวังเสียทีเดียว