รายละเอียดคอร์ส

KIM AUAN ACTIVE SUMMER 2021


 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามหรือจองคอร์สได้ที่ โทร 095-1466536
หรือ LINE ID : kimauan

คอร์สพัฒนาทักษะด้านภาษา

คอร์สพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการนำไปใช้ เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถนำหลักไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เรียนไป ประยุกต์ใช้ในแต่ละจุดมุ่งหมายอย่างถูกต้องตามหลักภาษาและวัฒนธรรมของเจ้า ของภาษา

คอร์สพัฒนาทักษะภาษาเปิดสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นและภาษาฝรั่งเศส

คอร์สสอบแข่งขัน

คอร์ส เตรียมสอบเข้า ป.1 เครือสาธิต ปีการศึกษา 2555

สอนโดยอธิบายและแสดงตัวอย่างประกอบให้เห็นจริง พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกสมาธิและความอดทน ฝึกทำข้อสอบ มีการประเมินผลและพัฒนาจุดอ่อนเป็นระยะ และจัดให้มีการจำลองสถานการณ์สอบเหมือนวันสอบจริง

การรับสมัคร

สอบ

เกิด

หมายเหตุ

สาธิตจุฬาฯ (มี.ค.55)

1 ธ.ค.48 –30 พ.ย.49

เข้า ป.1

สาธิตเกษตร (มี.ค.55)

15 ธ.ค.48 –14 ธ.ค.49

เข้า ป.1

สาธิตรามคำแหง (ก.พ.55)

1 มิ.ย.48 –30 พ.ค.49

เข้า ป.1

สาธิตประสานมิตร (มี.ค.55)

1 มิ.ย.49 –30 พ.ค.50

เข้า อ.3

คอร์ส

วัน

เวลา

ระยะเวลา

จำนวนครั้ง

ราคา

ตลอดปี 55

เสาร์

9.00 – 12.00

มิ.ย.54 – ก.พ.55

32

 

เทอมปลาย 55

เสาร์

9.00 – 12.00

ต.ค.54 – ก.พ.55

17

 

ติวเข้ม 55

จ – ศ

9.00 – 12.00

ก.พ.55 – มี.ค.55

10

 


คอร์ส เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง

รับสมัคร นักเรียนชั้น ป.6

คอร์ส

 

วัน

เวลา

ระยะเวลา

จำนวนครั้ง

คอร์ส A

ล่วงหน้า ป.6 และมัธยม

เสาร์/อาทิตย์

8.00 –12.30

พ.ค. –ก.ย. 54

15

คอร์ส B

ตะลุยโจทย์

เสาร์/อาทิตย์

8.00 –12.30

ต.ค.54 –ก.พ.55

15

คอร์ส Intensive

ติวเข้ม +ตะลุยโจทย์

เสาร์/อาทิตย์

8.00 –12.30

มี.ค.55

1

เนื้อหา 4 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา วิชาละ 1 ชั่วโมง/ครั้ง

 

คอร์สเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียน)