9 เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ Admission

9 เคล็ดลับการเตรียมตัวสอบ Admission

1. มีความตั้งใจแน่วแน่ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง สร้างกำลังใจในการอ่านหนังสือ เอาชนะความเกียจคร้าน

2. วิเคราะห์ตัวเอง วิเคราะห์ว่าเรามีความชอบและมีความถนัดในสาขาวิชาไหน แล้วลองเลือกมาเก็บไว้ 3 อันดับ โดยเลือกตามความถนัดของตัวเอง ไม่เลือกตามเพื่อน ตามใจพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือตามกระแสนิยม

Syndicate content