แรงใจอยากเรียน

Motivation : ให้มีแรงใจ “แรงอยากเรียน"

ทำไง....ให้ขยันเรียน
ทำไง...ให้อยากอ่านหนังสือ
ทำไง...ให้ไม่ย่อท้อ ให้มีแรงจูงใจในการเรียน
ถ้าเป็นดังภาพข้างบนก็คือทำไง...ให้อยากล้างจานกองโตนี่ด้วยหล่ะ

 

สิ่งที่พี่จะมาบอกกล่าวนี้.. เขียนจากประสบการณ์ (Experience based) ที่พี่ใช้สมัยเตรียมสอบเข้าแพทย์ศิริราช และความรู้หลังจากได้มาเป็นหมอผ่าตัดรักษาคน ณ ตอนนี้....ซึ่งพี่มองว่า

Syndicate content