วิธีเพิ่มความจำ

10 วิธีเพิ่มความจำ

(1). ออกกำลัง 
การออกกำลังแบบแอโรบิค หรือออกกำลังต่อเนื่อง เช่น วิ่งเหยาะ(จอกกิ้ง) ฯลฯ นาน 20-30 นาที อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์

(2). ฝึกคลายเครียด (relaxation)
การฝึกสมาธิ ไทเกก(ชี่กง-ไทจี้) โยคะ ซึ่งช่วยทำให้การหายใจเข้า-ออกช้าลงอย่างน้อยวันละ 10 นาที

(3). ฝึกแสดงความชื่นชม (appreciation / "แอพพรีชิเอ๊เชิ่น" ไม่ใช่ "อัปรีย์")

10 วิธีเพิ่มความจำ

(1). ออกกำลัง 
การออกกำลังแบบแอโรบิค หรือออกกำลังต่อเนื่อง เช่น วิ่งเหยาะ(จอกกิ้ง) ฯลฯ นาน 20-30 นาที อย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์

(2). ฝึกคลายเครียด (relaxation)
การฝึกสมาธิ ไทเกก(ชี่กง-ไทจี้) โยคะ ซึ่งช่วยทำให้การหายใจเข้า-ออกช้าลงอย่างน้อยวันละ 10 นาที

(3). ฝึกแสดงความชื่นชม (appreciation / "แอพพรีชิเอ๊เชิ่น" ไม่ใช่ "อัปรีย์")

Syndicate content