การเตรียมตัวสอบ

การเตรียมตัวสอบ

ฤดูกาลของการสอบมาถึงอีกแล้ว...น้องนักศึกษาหลายๆ คน คงกำลังหมกมุ่นอยู่กับการเตรียมตัวอ่านหนังสือสอบกัน หลายคนคงได้เตรียมตัวสอบกันมาอย่างดี เริ่มตั้งแต่การวางแผนการเรียนอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามแผนการเรียนที่วางไว้ ตลอดจนการทบทวนก่อนการสอบเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น
นอกจากการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพตลอดภาคการศึกษาแล้ว น้องนักศึกษาควรจะดูแลร่างกายและจิตใจให้พร้อมสำหรับการสอบอีกด้วย วันนี้พี่ก็มีแนวทางดีๆ ในการเตรียมตัวสอบมาฝากน้องๆ กันค่ะ

การเตรียมตัวก่อนการสอบ

Syndicate content