การเตรียมตัวก่อนสอบเอ็นทรานซ์

การเตรียมตัวก่อนสอบเอ็นทรานซ์

    คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า "ก่อนเข้าสนามรบนั้น ถ้ารู้เขา รู้เรา และมีการวางแผนหรือ เตรียมตัวให้ดี รบร้อยครั้ง ก็จะชนะทั้งร้อยครั้ง" การเตรียมตัวที่ดีก่อนการเข้าสนามสอบก็เช่นกัน จะเป็น หนทางหนึ่งที่ทำให้คุณสามารถผ่านการสอบไปได้

    การเตรียมตัวที่ดี สามารถทำได้ดังนี้คือ

Syndicate content