เทคนิคอ่านหนังสือ

06
Sep 18

เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้เร็วและยาวนาน

ใกล้ถึงวันสอบแล้ว อย่าลืมตั้งใจเรียนและเริ่มอ่านหนังสือกันได้แล้วนะคะ

วันนี้พี่มีเทคนิคในการอ่านหนังสือมาฝากน้อง ๆ กันด้วยค่ะ

 

 

1. อ่านหน้าสรุปก่อน

             ผู้เขียนมักชอบเขียนชักแม่น้ำทั้งห้า บรรยายสารพัด ก่อนจะสรุปไว้ในช่วงท้าย ดังนั้นการอ่านสรุปช่วงท้ายจะช่วยให้เราจับใจความของเนื้อเรื่องในภาพกว้างได้ก่อน
แล้วจึงค่อยไปอ่านรายละเอียดตามทีหลังค่ะ

Syndicate content