เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้เร็วและยาวนาน

ใกล้ถึงวันสอบแล้ว อย่าลืมตั้งใจเรียนและเริ่มอ่านหนังสือกันได้แล้วนะคะ

วันนี้พี่มีเทคนิคในการอ่านหนังสือมาฝากน้อง ๆ กันด้วยค่ะ

 

 

1. อ่านหน้าสรุปก่อน

             ผู้เขียนมักชอบเขียนชักแม่น้ำทั้งห้า บรรยายสารพัด ก่อนจะสรุปไว้ในช่วงท้าย ดังนั้นการอ่านสรุปช่วงท้ายจะช่วยให้เราจับใจความของเนื้อเรื่องในภาพกว้างได้ก่อน
แล้วจึงค่อยไปอ่านรายละเอียดตามทีหลังค่ะ

2. ใช้ปากกาไฮไลต์เพื่อเน้นใจความสำคัญ

             สีสันจะช่วยให้เราจำเรื่องราว และสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น การไฮไลต์ข้อความนั้นมีประโยชน์มาก "หากใช้อย่างถูกวิธี"
ไม่ควรไฮไลต์ทุกอย่างในหน้า และไม่ควรไฮไลต์น้อยจนเกินไป

3. ดูสารบัญและหัวข้อย่อย <<< เพื่อจะได้เห็นเนื้อหาและภาพมุมกว้างก่อนที่จะเริ่มอ่าน

4. ขวนขวายเพิ่มเติมด้วยตนเองบ้าง <<< จะช่วยให้จดจำได้ยาวนานขึ้น เพราะเหมือนว่าเราใช้เวลาไปกับการเข้าใจสิ่งนี้

5. พยายามอย่าอ่านทุกคำ <<< จะทำให้ข้อมูลในสมองอัดแน่นเกินไป จนสุดท้ายจะทำให้จำอะไรไม่ได้เลยก็ได้ ควรเลือกอ่านและจำในสิ่งทีสำคัญ ๆ

6. เขียนสรุปด้วยตนเองในรูปแบบที่ตนเองถนัด เช่น mindmap เป็นต้น <<< จะช่วยรวบยอดความคิดและความรู้ที่อ่านมาได้ และง่ายต่อการมาอ่านทบทวนอีกครั้ง

7. อภิปรายกับผู้อื่น <<< ข้อนี้ช่วยได้มาก การที่เรานำเรื่องที่อ่านไปพูโคุยกับใคร จะทำให้เราจำเรื่องราวได้มากขึ้น เพราะก่อนที่เราจะคุยกับใครได้เราต้องรู้เรื่องก่อน
การอ่านแล้วรู้เรื่องคือการพูดออกมาให้รู้เรื่องได้ !! วิธีนี้พี่คอนเฟิร์มค่ะ !! อ่านเสร็จแล้ว อย่าลืมนำเรื่องี่อ่านไปพูดคุยหรืออธิบายกับเพื่อนดูนะคะ

8. จดคำถามข้อสงสัยระหว่างการอ่าน <<< จะช่วยให้เรารู้จักฉุกคิด และเมื่ออ่านเสร็จ ไม่ปล่อยเรื่องนั้นผ่านเลยไป

 

จะเทคนิคอะไรก็ตาม อยู่ที่ว่าตนเองพยายามมากน้อยแค่ไหน ถ้าใส่ใจและพยายาม ไม่มีสิ่งไหนที่เด็ก ๆ ทำไม่ได้แน่นอน

ที่มา : https://teen.mthai.com/education/79713.html