คอร์สเรียนSummer เปิดรับสมัครแล้วค่ะ

คอร์สเรียนเตรียมความพร้อมในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้ เปิดรับสมัครแล้วเพื่อน้องๆตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.3 

สำหรับรายวิชาอื่นๆ หรือน้องๆในระดับชั้นอื่นๆ สนใจสมัครเรียนในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้

สามารถสอบถามเวลาเรียนและค่าเรียนได้โดยตรงที่ 0-2211-2197  ทุกวันนะคะ