ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2557ได้สำเร็จ

ทางโรงเรียนกวดวิชาเสริมปัญญาทางคณิตศาสตร์และภาษา (อ.คิ้ม-อ้วน) 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆคนเก่งของโรงเรียนเราทุกคน ที่มีความพากเพียรและมุ่งมั่นจนสามารถทำตามความฝันของตนเองได้สำเร็จ

เป็นการพิสูจน์ตัวเองอย่างหนึ่งนะคะ ว่าไม่มีอะไรยากเกินกว่าความพยายามของเราค่ะ

สำหรับน้องๆคนอื่นๆก็อย่าเพิ่งท้อนะคะ สู้ต่อไป

คณะครูและเจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้น้องๆเสมอค่ะ

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

1.

ด.ช.อิทธิทัศน์

ลิ้มล้อมวงศ์(น้องโม)

สอบติดม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted

2.

ด.ช.สุธิติ

พัฒนภิรมย์(น้องตัง)

สอบติดม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted

3.

ด.ช.พุฒิเมธ

พุทธพรประสิทธิ์ (น้องโฟล์ค)

สอบติดม.1 ร.ร.อัสสัมชัญ โปรแกรม Gifted

4.

ด.ช.ชยธร

วิเศษธร (น้องจูเนียร์)

สอบติดม.1 ร.ร.สาธิตมศว ฝ่ายมัธยม

5.

นายชนาธิป

ทังสุพานิชย์ (น้องแมทธิว)

สอบติดม.4 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สายวิทย์-คณิต

6.

นายปวีณ

อนันตกุลนธี (น้องปลื้ม)

สอบติดม.4 ร.ร.สาธิตมศว สายวิทย์-คณิต

7.

นายสรวรรธน์

นิลรัตนกุล (น้องโฟล์ค)

สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต

8.

นายสรคมน์

อรรถเลขาศักดิ์ (น้องกันต์)

สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต

9.

นายอภิวิชญ์

ศรีแสงนาม (น้องเอิร์ธ)

สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต

10.

นายกฤตภาส

ตรงชูเกียรติ (น้องโฟกัส)

สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายวิทย์-คณิต

11.

นางสาวชาติญา

อนุรักษ์พาณิช (น้องจั่มจั๋ม)

สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต

12.

นางสาวพรวิสา

เชิดชูวุฒิกุล (น้องเพิร์ธ)

สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต

13.

นางสาววรรษชล

โลเกศกระวี (น้องออม)

สอบติดม.4 ร.ร.เซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สายวิทย์-คณิต

14.

นางสาวนันทนัช

เสรีรัฐ (น้องลีนา)

สอบติดม.4 ร.ร.มาแตร์เดอี สายศิลป์-คำนวณ

15.

นายชานน

รุ่งแสงทองสุข (น้องนิว)

สอบติดม.4 ร.ร.อัสสัมชัญ สายศิลป์-คำนวณ

16.

นายจิรภัทร

อัศวเบญญา (น้องฟลุค)

สอบติดม.4 ร.ร.สาธิตมศว สายศิลป์-นิเทศศิลป์

17.

นายเทพธนวิชญ์

แก้วบรรเจิดกิจ (น้องโค้ช)

เรียนเตรียม High School ที่ Avalon College, Melbourne

รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557

 

1.

นางสาวชนกนาถ

หวังมหาพร (น้องเอม)

สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ (C-PIRD)

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

2.

นายจิรายุ

พันธ์กิจนันท์ (น้องแม็ค)

สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

คณะวิศกรรมศาสตร์ (วิศวอุตสาหการ) ม.เกษตร

3.

นายทัตพงศ์

มีผล (น้องพีท)

สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะเครื่องกล) ม.มหิดล

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะโยธา) มศว

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวะโยธา) ม.เทคโนโลยี –

 พระจอมเกล้าธนบุรี

4.

นายณภัทร

กุลพิบูลย์ (น้องแตมป์)

สอบติดคณะวิศวการบินและอวกาศ ม.เกษตร

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     

5.

นางสาวณัฐอร

ขำวิจิตร (น้องน้ำอุ่น)

สอบติดคณะครุศาสตร์ (ศิลปะ) จุฬาฯ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ออกแบบการสื่อสาร) มศว

6.

นางสาวศรัญญา

ม่วงทิพย์มาลัย (น้องพลอย)

สอบติดคณะสัตวศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7.

นายภัทรสิทธิ์

เลิศสุนทรพจน์ (น้องเคน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) ม.เทคโนโลยี –

พระจอมเกล้าธนบุรี

8.

นางสาวอติกานต์

ศุภพาณิชวงศ์ (น้องแพท)

สอบติดคณะบัญชี ม.เกษตร

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มศว

9.

นางสาวปุณยวีร์

พิพัฒนชัยพงศ์ (น้องเหวิน)

 

สอบติดคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ออกแบบการสื่อสาร) มศว

คณะครุศาสตร์และอุตสาหกรรม (มีเดียอาร์ต)

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดี

 ม.รังสิต

10.

นายณัฐกิตติ์

รักตระกูล (น้องโอ๊ต)

สอบติดวิทยาลัยโลกคดีศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม (GSSE)

และคณะศิลปศาสตร์ สาขา อาเซียนศึกษาม.ธรรมศาสตร์ (Inter)

11.

นายศิวกร

เต็ง

เรียนเตรียมภาษาของ Shanghai University of Traditional Chinese Medicineเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย์แผนจีน