รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2554

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

โรงเรียน

คณะ

มหาวิทยาลัย

1.

นายนวกิตติ นราพันธ์พิชัย

ฮัน

อัสสัมชัญ

บริหารธุรกิจ (รับทุน)

อัสสัมชัญ (ABAC)

2.

.. อรณี รักตระกูล

อ๋อ

เซนต์โยฯ

ศิลปศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์

3.

นายนภณต์ เสริมพรวิวัฒน์

อู๋

กรุงเทพคริสเตียน

บริหารธุรกิจ (Inter)

มหิดล

4.

นายโอภาส เจริญวิทย์

โอ๊ต

อัสสัมชัญ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

มหิดล

5.

นายถิรายุ ปรีชาวิบูลย์

เจ

อัสสัมชัญ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

6.

นายณัฐวุฒิ คูดำรงสวัสดิ์

เทียน

อัสสัมชัญ

วิศวกรรมศาสตร์

เกษตรศาสตร์

7.

..ภาสินี แสงภัทราชัย

ภา

อัสสัมชัญคอนแวนต์

วิทยาศาสตร์ (เคมี)

จุฬาฯ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

มหิดล

8.

นายธีรพัฒน์ ปาละวงศ์

ว่าน

Seventh-day Adventist School

เศรษฐศาสตร์ (Inter)

ธรรมศาสตร์