รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2555

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1

ด.ช. ภาสวัฒน์ ชัยสมบูรณ์สุข ฮอนด้า ป.6 อัสสัมชัญ  ม.1 ร.ร.สาธิตจุฬาฯ