รายชื่อนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2554 (Update 20 เมษายน 54)

ที่

ชื่อ

ชื่อเล่น

ชั้น/โรงเรียน

สอบติด

1.

ด.ช.กฤษฎา ปิยะนาวิน

พีพี

ป.6/อัสสัมชัญ

ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย

(คะแนนเลขอันดับที่ 6)

2.

ด.ช. ปารุจน์ ลาภพัฒนาไพศาล

แมมมอธ

ป.6/อัสสัมชัญ

ม.1 เทพศิรินทร์

3.

ด.ญ.กุลวรางค์ เหล่าดำรงกุล

โม

ป.6/เซนต์โยฯ

ม.1 บดินทร์เดชา

4.

ด.ญ.โมทนา พัฒนาสิทธิเสรี

โมนา

ป.6/เซนต์โยฯ

ม.1 สายน้ำผึ้ง

5.

ด.ญ.ชนกนาถ หวังมหาพร

เอม

ม.3/เขมะสิริอนุสสรณ์

ม.4 เตรียมอุดมศึกษา (วิทย์ – คณิตฯ)

ม.4 มหิดลวิทยานุสรณ์