ดูแลการบ้าน

ดูแล สั่งสอน ส่งเสริมและอบรม

รับสอนดูแลการบ้านพร้อมทำเอกสารทบทวนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาจีน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมเทคนิคการเรียนรู้โดยไม่ต้องท่องจำมาก เน้นความเข้าใจและการฝึกทำโจทย์ด้วยตนเอง ฝึกความรับผิดชอบและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระยะยาวต่อไปในอนาคต