วิชาที่สอน

  1. ประเภทกวดวิชา คณิตศาสตร์
  2. ประเภทอาชีวศึกษา วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษระดับต้น-ระดับสูง