• โรงเรียนกวดวิชาเสริมปัญญาทางคณิตศาสตร์และภาษา

  อำนวยการสอนโดย
  อาจารย์อภิชาติ เจตจำนงนุช (อาจารย์อ้วน)
  ที่ปรึกษา ดร.วรรณี เจตจำนงนุช (อาจารย์คิ้ม)
  "ลูกหลานของท่านคือส่ิงที่มีค่าที่สุด โปรดคิดและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้พวกเขา"

 • ดูแล สั่งสอน ส่งเสริม และอบรม

  รับดูแลการบ้าน โดยครูจะดูแลการบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนตามวัย เน้นให้นักเรียนฝึกคิด ทำ และรับผิดชอบด้วยตนเอง ไม่เน้นให้นักเรียนลอกคำตอบ เพราะจะทำให้เด็กขาดพัฒนาการในด้านการคิด

 • สั่งสอน ฝึกหัด จัดกระบวนการเรียนรู้

  ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมเทคนิคการเรียนรู้โดยไม่ต้องท่องจำมาก เน้นความเข้าใจและการฝึกทำโจทย์ด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ในระยะยาวต่อไปในอนาคต

 • เรียนรู้อย่างมีความสุข

  กิจกรรมส่งเสริมให้มีทักษะการใช้ชีวิต การคิด การแก้ปัญหา และการศึกษาโลก ตุลาคม และมีนาคม ของทุกปีการศึกษา

ข่าว & ประกาศ

06
Sep 18
เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำได้เร็วและยาวนาน

ใกล้ถึงวันสอบแล้ว อย่าลืมตั...

11
Jan 17
วันเด็กแห่งชาติ

สวัสดีค่ะเด็กๆ ...

สอบถามโปรแกรมและเวลาเรียน

e-mail : kim_auan_school [at] hotmail.com
Tel. : 02-211-2197, 02-211-2506
Fax. 02-675-7770